استاندارد های بارکد

image

 

 

استاندارد های بارکد

دستگاه های چاپ کد میله ای (چاپگرها)

این نوع دستگاه ها عمدتا با استفاده از نرم افزار مناسب از طریق سیستم حرارتی و مصرف میله های مخصوص ،کد میله ای مورد نظر استفاده کنندگان را به همراه توضیحات و اطلاعات لازم چاپ و تولید میکنند. چاپ کاغذی یا بر حسب کدمیله ای از جمله تولیدات این دستگاه ها می باشند.

 

دستگاه های کد میله ای خوان

در ابتدا از دستگاه های کد میله ای خوان با تجهیزات پرتوهای نور مادون قرمز استفاده می شد. ولی در حال حاضر با پیشرفت و توسعه فن آوری پرتوهای لیزری جانشین پرتوهای نور مادون قرمز گردیده است. بطور کلی دستگاه های کد میله ای خوان پس از تشخیص الگوهای کد میله ای و تبدیل آنها به الگوهای عددی ,این الگوهای عددی را به دستگاه کشف رمز ارسال می دارند.

 

تجهیزات انتقال اطلاعات

قابلیت انتقال اطلاعات از دستگاه های متعدد کد میله ای خوان در یک مرکز , وجود دارد که قادرند آنها را به یک رایانه متصل کنند . بنابراین پس از انجام مراحل فوق از طریق این تجهیزات و دستگاه ها , اطلاعات به رایانه منتقل می گردند.

 

استاندارد های کد میله ای

در حاضر سیستم های مختلفی برای کدهای میله ای وجود دارند که بطور کلی از سه نوع استاندارد رایج تبعیت می کنند . این استانداردها عبارتند از :

1-Universal product Code :UPC

2-National Retail Merchants Association : NRMA

3-Europian Artical Number : EAN/JAN

 

انواع سیستم های کد میله ای در قالب استانداردهای فوق الذکر در اغلب کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و دارای کاربرد و کارآیی مناسبی نیز هستند . کدهای میله ای عموما به شکل زیر طراحی میگردند و شامل فضای خالی , شروع کاراکتر , خصوصیات کاراکتر و خاتمه کاراکتر می باشند . خصوصیات کدهای میله ای عموما به طول و پهنا و باریک بودن و فضا های خالی بین آنها مربوط میشوند. کیفیت کد های میله ای به دقت در ابعاد و کیفیت به هنگام چاپ و شدت شفافیت در چاپ کد های میله ای به منظور خواندن اطلاعات ,  مربوط می گردند. انواع سیستم های کد میله ای رایج به شرح ذیل میباشند.

 

1_سیستم کد میله ای UPC-A

این سیستم برای تولید رمز های عددی به کارمی رود .درآمریکا و کانادا تمام کالاهائی را که دارای شماره ثبت جهانی یا محلی هستند با این کد میله ای مشخص می شوند . با توجه به شکل  این بارکد , جمعا یازده رقم اعداد صفر تا9 در این رمز می تواند وجود داشته باشد که به دلیل ثابت بودن شکل آن , تعداد ارقام را نمی توان به صورت دلخواه تغییر داد.

 

2- سیستم کد میله ای UPC-E

این سیستم کد میله ای برای بسته بند های کوچک کالا مناسب است . این سیستم دارای یک رقم آزمون و ده رقم اعداد مربوط به شماره سازنده کالا و شماره  محصول می باشد. روش تولید این نوع رمز این گونه است که ابتدا ارقام موجود در رمز را به همراه رقم آزمون Checksum در شش کاراکتر فشرده می گردد, سپس این شش کاراکتر به الگو های میله ای تبدیل می شوند.

 

3-سیستم کد میله ای13- EAN/JAN

این سیستم که بنام JAN نیز خوانده می شود برای رمز گذاری محصولاتی که هویت کشور های سازنده آنها نیز باید مشخص شود به کار می رود . رمز کشور سازنده به صورت بخشی ار زمز کالا توسط کد میله ای نمایش داده شده و مشخص می گردد. شکل کلی زیر برای رمزهای سیستم13-EAN/JAN تعریف شده است .

 

4- سیستم کد میله ای 8-EAN/JAN

این نوع سیستم را برای تولید رمزهای عددی که دو رقم کد کشور سازنده کالا به همراه پنج رقم داده و یک رقم آزمون Checksum تشکیل شده است به کار می برند . طریقه شماره گذاری و نحوه چاپ آن مشابه سیستم کد میله ای -13EAN/JAN می باشد .

 

5- سیستم کد میله ای 3 از 9 استاندارد (Standard3 of 9)

این سیستم برای تولید کدهای میله ای که حاوی اطلاعات حرفی و عددی است به کار می رود . در این سیستم هر کاراکتر شامل 9 میله تیره و روشن است که پنج میله روشن و چهار میله تیره در هر کاراکتر موجود است . این رمز در سال 1980 معرفی شده است .

 

6- سیستم کد میله ای 2 از 5(Interleaved)

این رمز در سال 1968 ساخته و معرفی شده است . این نوع کد از 5میله یا 5 فضای خالی برای نمایش هر کاراکتر استفاده می کند . به این ترتیب که 2 تا اینها همیشه پهن و باقیمانده باریک تر خواهند بود . مفروضات 2 به 2 رمزگذاری می شوند و اولین علامت از هر جفت به عنوان میله و دومی به عنوان فضای خالی خواهند بود که در رقم (digit)اولیه قرار می گیرد. رمز 2 از 5 یک رمز صنعتی مشهوری برای مفروضات عددی است زیرا حجم اطلاعات زیادی را در مقایسه با دیگر سیستم ها ارائه می کند ( تا18 حرف در اینچ). همچنین این رمز گذاری درعمده و خروده فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

7- سیستم کد میله ای CODABAR

این نوع رمز گذاری بین 5 تا 9 و 6 حرف مخصوص است . این رمز شامل 4 خط میله و 3 فضای خالی برای حرف و 4 حرف شروع وقطع برای تغییر نوع مفروضات دارد. یکی از میله ها و یکی از فاصله ها پهن است و دارای تعداد کل 12 عدد کلمه رمز است . چهار کلمه رمز اضافی با استفاده از سه میله پهن به دست می آیند و چهار تای دیگر با استفاده از یک میله پهن و دو فاصله پهن . این نوع رمز در کتابخانه ها و بانک های خون مورد استفاده قرار می گیرند .

 

بطور کلی هفت نوع سیستم فوق دارای کارآیی و کاربرد بیشتری از سایر روش هایی می باشد که در دنیا وجود دارند و مورد استفاده قرار می گیرند. تعدادی دیگر از سیستم های کد میله ای به شرح زیر میباشد .

 

1-سیستم کد میله ای CODE93

این رمز که در سال 1982 معرفی شده است 9 بخش و سه جفت میله و فاصله بعلاوه یک مجموعه 47 کاراکتر و یک کلمه رمز توقف (Stop)دارد .

 

2-سیستم کد میله ای 128 (CODE128)

این رمز در سال 1981 معرفی شده است . یازده واحد و سه جفت میله وفاصله دارد . این رمز 105 کاراکتر به علاوه یک کلمه رمز توقف (Stop) دارد.

 

3-سیستم کد میله ای 49 (CODE49)

این رمز که در سال 1987 معرفی شده است و شانزده واحد و چهار جفت میله و فاصله است .

 

4-سیستم کد میله ای K16(CODE16K)

این رمز در سال 1988 معرفی شده است و بر اساس کد میله ای 128CODE گسترش و توسعه یافته است .

 

5-سیستم کد میله ای 39 (CODE39)

رمز 39 از 9 جزء استفاده می کند که متشکل از 5 خط میله و 4 فضای خالی بین آن است و می توان اعداد صفر تا9, حرف A-Z و هفت کاراکتر مخصوص را با آن نشان داد.

 

6-سیستم کد میله ای Ident Code

این رمز در سال 1989 معرفی شده است که براساس کد میله ای 39 گسترش یافته است .

 

7-سیستم کد میله ای PDF417

این رمز در سال 1989 معرفی شده است و بر اساس رمز جدید (U,K) با 17 واحد و چهار جفت میله و فاصله است.

سایر سیستم های کد میله ای که مورد استفاده قرار می گیرند و فقط به ذکر نام آنها اکتفا میشود عبارتند از :

الف :COED11

 ب : 3 از 9 پیشرفته (Extended3of 9 )

ج : Codabar 14 digit – 35 PACE

د : Plessey