حمل و نقل

image


کلید موفقیت در صنعت حمل و نقل زمانبندی ، ردیابی و ایمنی است. با استفاده از راهکارهای چاپ و RFID شرکت سپاکو از کارایی و قابلیت پیش بینی عملیات خود اطمینان حاصل نمایید. ما به شما در شناسایی و پیاده سازی راهکارهای مبتنی بر بارکد و RFID کمک نموده که این امر باعث بهینه ساختن طرح ریزی ، مسیریابی ، حسابداری و زمانبندی فعالیت های شما می گردد. ما طیف وسیعی از چاپگرهای بارکد و RFID  را که برای کار در محیط های صنعتی و فوق صنعتی طراحی شده اند را به شما ارائه می دهیم. فناوری های AIDC و RFID و نرم افزارهای مربوطه کارمندان شما را قادر به ردیابی محموله در زمان واقعی خواهد نمود. با ما تماس  بگیرید تا متخصصین شرکت سپاکو ابزارهای مورد نیاز برای زمان بندی و ردیابی محصولات را به شما ارائه دهند.