سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات اموال

image

از آنجایی که جمع آوری و حفظ دقیق سوابق دارایی های ثابت امری پر هزینه و وقت گیر است. شرکت سپاکو راهکاری را پیش روی شما قرار می دهد که به کمک آن قادر خواهید بود تجهیزات با ارزش شرکت خود را به خوبی کنترل نمایید. هدف ما کمک به شما در به حداکثر رساندن سودمندی در کنترل دارایی های خود و کاهش ضررهای ناشی از فقدان تجهیزات می باشد. با استفاده از ترکیب موبایل کامپیوترها و نرم افزار مدیریت دارایی شما قادر خواهید بود ردیابی دارایی های خود را سرعت بخشید. استفاده از راهکار ردیابی و مدیریت اموال باعث کارآمدی بیشتر در برنامه تولید شما شده  اتلاف زمان را کاهش می دهد.