مسئولیت پذیری

image

شرکت فن آوران سپاکو به عنوان یکی از حامیان سازمان ها و موسسات خیریه ، مفتخر است که سهم کوچکی در تامین نیازها و بهبود شرایط فرزندان این مرز و بوم دارد.